"Het vrijmaken van iemands potentieel om prestaties te maximaliseren"

Coaching volgens Whitmore (2002)

Gaat het om de ontwikkeling van het individu, of is het functioneren van het team belangrijk ?

Binnen de Z-Groep maken we gebruik van verschillende methodieken om de gewenste doelen te bereiken. Ook kunnen methodieken gecombineerd worden.

Zo wordt teamcoaching altijd vooraf gegaan door het opstellen van een individueel profiel.

Voor een ondernemer kan Personal Business Coaching gecombineerd worden met Personal Coaching.


Het Insights Discovery rapport met een uitgebreide sales module kan zowel de verkoper als zijn manager helpen bij het bepalen van de ontwikkel accenten en de succes factoren die nodig zijn voor deze persoon in deze rol.


Team Coaching

65% van de problemen binnen teams verdwijnt door een betere relatie tussen de teamleden.

Bouw een goed functionerend team met Insights

Wat maakt een team een team?
Herken en benut verschillen en creëer adaptieve, sterke teams.

De samenwerking met Insights begint altijd met wat jouw organisatie écht uniek maakt: de mensen.

Want elke verandering op weg naar betere prestaties begint bij beter zelfinzicht van je medewerkers.

Vanuit deze basis helpen we mensen hun communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren. Dit heeft enorme impact op het functioneren van je organisatie, bijvoorbeeld omdat teams effectiever samenwerken.

Goed functionerende teams zijn de bouwstenen van een succesvolle organisatie. Een goede balans, focus en cohesie zijn dus erg belangrijk. Insights helpt teams die balans te vinden en optimaal te functioneren, ook in moeilijke tijden.

We laten teams goed naar zichzelf kijken. Hoe goed werken we nu écht samen? Presteren we op ons hoogst haalbare niveau? Samen met het team werken we aan barrières en verbeterpunten, waardoor het team vele malen meer wordt dan een optelsom van de afzonderlijke teamleden.


Insights On Topic – High Performing Teams

Wat maakt een team high performing? Wat maakt een team überhaupt een team? Effectieve samenwerking gaat niet vanzelf. Op Insights On Topic High Performing Teams lees je alles over de weg naar high performance, over succesfactoren én valkuilen.


Sales Coaching

5% verbeterde klantenbinding kan de winst sterk verhogen

Individuele coaching naar persoonlijk succes

Competenties zijn de kwaliteiten die iemand, los van alle vakkennis, in huis moet hebben om een functie naar behoren te kunnen vervullen. Deze zijn te ontwikkelen, maar niet onbegrensd. Naarmate een competentie meer te maken heeft met je persoonlijkheid is er minder te ontwikkelen.

80% van het geleerde in trainingen is na twee weken grotendeels verdwenen.

Sales coaching is een individueel traject bedoelt om de persoon te helpen bij het daadwerkelijk sluiten van deals.
Dat betekent dat er hands-on gewerkt wordt.
Naast fysieke ontmoetingen op de werkplek dan wel bij de klant, vindt de coaching veelal online plaats.

Indien mogelijk werken we vanuit een bestaande funnel en  bouwen deze samen uit tot een van te voren afgesproken omvang.

Een vast onderdeel van de sales coaching is het warm maken van leads door social selling,

in het bijzonder door middel van LinkedIn.

Verbeterde interactie met klanten

Hoe help je je mensen om sneller en effectiever een relatie met klanten op te bouwen?

Hoe help je ze om elke stap in het salesproces beter te laten verlopen?

Sales en customer serviceteams verdienen een eigen benadering om de kwaliteit van hun klantcontact te verbeteren. We laten mensen zien en begrijpen hoe verschillende type klanten het contact kunnen ervaren, zodat zij relaties gericht kunnen versterken.

Wij bieden oplossingen die mensen:

  • sneller contact laten maken met (potentiële) klanten door hun gedragsvoorkeuren te herkennen
  • inzicht geven in hun kwaliteiten en valkuilen, voor elke fase van het salesproces
  • ervan bewust maken dat zij zelf de regie hebben over het verbeteren van hun klantcontact en prestaties

De beste leeromgeving is de praktijk, vandaar dat we de verkoper helpen beter om te gaan met  zijn praktijk. Het juist inzetten van de verschillende vaardigheden is daarbij een belangrijk gegeven. Het kennen van alle afsluittechnieken is nog geen garantie voor succes.

Het kan voorkomen dat we adviseren een personal coach in te schakelen. Dit zullen we met name doen als we de indruk hebben dat er belemmerende factoren zijn die een grote rol spelen.

Personal Coaching

Balans tussen werk en privé als duurzame basis voor succes

Op zoek naar  overtuigingen die het gedrag beïnvloeden.
Kwaliteiten onderzoek als basis voor succes.

Door samen te ontdekken wat echt belangrijk voor je is bereiken we innerlijke rust, geluk en tevredenheid die als basis dienen voor een duurzame persoonlijke ontwikkeling.

Wij zijn ervan overtuigd dat inzicht in eigen functioneren de basis is voor groei en ontwikkeling. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes en beslissingen zorgt ervoor dat je de regie krijgt over je leven en balans brengt met gevoel van geluk als resultaat.

Mensen worden begeleidt met werk en/of levensvragen, we geven ze inzicht in hun eigen functioneren en het effect ervan op anderen.

We leren ze omgaan met veranderprocessen en maak ze bewust van hun eigen verantwoordelijkheid hierin.

Iedereen droomt ervan om een balans te vinden tussen privé en professioneel, en om het delicate evenwicht tussen alle verschillende verantwoordelijkheden te beheren. Als je in evenwicht bent, leidt dat tot innerlijke rust.

Personal Business Coaching

13%  van alle medewerkers voelt zich echt betrokken bij de organisaties waarvoor ze werken

Een goede leider kent zichzelf en heeft oog voor stijlen en rollen

"De worsteling ontstaat wanneer wij een kloof ervaren tussen de klok en het kompas, tussen nu en visie. Wanneer de dingen die wij doen geen bijdrage leveren aan wat voor ons echt belangrijk is.":       
Stephen R. Covey

Wat maakt een leider een goede leider?
Welke herkenbare rollen vervul je binnen organisatie?

Wij leven ons leven in termen van rollen in de zin van authentieke rollen waarvoor wij hebben gekozen.

Rollen vertegenwoordigen verantwoordelijkheden, relaties en domeinen waar wij een bijdrage aan kunnen leveren.

​Je kunt slechts slagen in het goed vervullen van een rol ten koste van een andere rol !

Een duidelijk stel rollen biedt een natuurlijk kader waarbinnen wij orde en evenwicht kunnen scheppen. Evenwicht tussen de rollen betekent niet dat je simpelweg tijd aan iedere rol besteedt, maar dat je de rollen voor de realisatie van je missie laat samenwerken.

>