"He who fails to plan is planning to fail"  Winston Churchill

"I love it when a plan comes together"   Hannibal Smith

"It all starts with a plan"  Wanneer begint u ?

Bij ons begint ieder proces met een inventarisatie van de huidige situatie.

De huidige situatie van een bedrijf is vaak het resultaat van jarenlang beleid voeren, beslissingen nemen en ingeslepen gewoonten. De huidige situatie kan jaren voor prima resultaten gezorgd hebben.
Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen die een verandering wenselijk of misschien wel noodzakelijk maakt.
​Veranderingen hebben over het algemeen een grote impact op het bedrijf als levende organisatie. Mensen vormen die organisatie en veranderingen, moeten om succesvol te zijn, gedragen worden door mensen in het bedrijf.

Waar komt bij u de wens tot veranderen vandaan ?

Enerzijds is de oorzaak van de verandering die wenselijk wordt geacht ergens vandaan gekomen. Voor ons is het van belang waar de wens of noodzaak vandaan komt en waar de verandering dus moet plaats vinden.
Anderzijds willen we ook heel graag weten of wij de juiste partij zijn de veranderingen te begeleiden. Dat besef moet bij beide partijen in ieder geval aanwezig zijn.
1

INVENTARISATIE

 • We beginnen altijd met een gezamenlijke inventarisatie
 • Het team moet zo breed mogelijk samengesteld zijn
 • Inzicht in de huidige situatie
 • Overzicht van wensen en doelen van mens en organisatie
2

PLAN VAN AANPAK

 • Wensen en doelen ordenen op toegevoegde waarde
 • Samen bepalen van looptijd en budget
 • Overzicht van prioriteiten
 • Inzicht in te behalen resultaten en budget
3

UITVOEREN

 • Samenstellen project team met verantwoordelijkheden
 • Uitvoeren volgens afspraken, evalueren en doorpakken
 • Optimaal en succesvol proces
 • Mensen met inzicht in wat ze wanneer moeten doen
Na een grondige inventarisatie bespreken we mogelijke doelen die te bereiken zijn en de aanpassingen of verbeteringen die daarvoor nodig zijn. Dit gebeurt allemaal in dezelfde sessie, met alle aanwezige partijen. Zo krijgt u niet alleen inzicht in de huidige situatie, u heeft aan het eind ook meteen een overzicht van verbeteringen die door het team opgesteld is en dus bij uitvoering ook gedragen zal worden.
​Na een week bespreken we met u de conclusies en hoe het pad er uit ziet dat we samen op gaan om de doelen te bereiken.
Dat leidt tot een plan van aanpak met bijbehorende doelstellingen en  budget.
En dan gaan we het plan van aanpak uitvoeren. We doen het samen, dus u weet precies wat, wanneer en hoe u de gewenste resultaten mag verwachten. Tijdens het project zal er intensief met alle betrokkenen gecommuniceerd worden over de voortgang en uiteraard over de successen.

Volgens ons bepalen onderstaande onderdelen het succes van een organisatie.

Het inventariseren en het schrijven van het plan van aanpak gebeurt dan ook op deze onderdelen.

 • Welke kerngetallen gebruikt het huidige management om de resultaten van de sales- en marketing organisatie richting te geven en te beoordelen.
 • Welke richting heeft het bedrijf gekozen om de doelstellingen te behalen.
 • Welke stappen worden er gevolgd om de richting vorm te geven en de gewenste resultaten te behalen
 • Welke waardepropositie wordt er verkocht en weet de klant dit ook.
 • Welke meetbare activiteiten worden uitgevoerd om de gewenste Sales- en Marketing doelstellingen te bereiken
 • Welke Competenties zijn gewenst bij het uitvoeren van de gewenste activiteiten
 • Hoe is de ICT omgeving ingericht om de activiteiten van Sales en Marketing te ondersteunen.
  Welke tools worden gebruikt? Hoe is de ICT afdeling betrokken bij de wensen van Sales en Marketing?
  Welk CRM pakket wordt er gebruikt en ondersteund het Sales en Marketing bij hun activiteiten.

Een afspraak is zo gemaakt.

Kies hieronder jouw moment!


Klant als middelpunt van alle activiteiten

Waardeproposities blijvend toetsen bij de klant

Organisatie, mens en  middelen als organisch geheel

>